• نوشته ها

  • فیلم ها

  • نظرات کاربران

ایتام آهنگ زندگی

مراسم تکریم ایتام همه ساله توسط شرکت مروارید زرین پارس و با حضور مدیران ارشد سازمان برگزار می شود. تکریم ایتام هر سال و در اواخر سال توسط شرکت مروارید زرین پارس برگزار می شود، شرکت مروارید زرین پارس مفتخر به سرپرستی تعدادی از ایتام نیازمند می باشد، از برنامه های این مراسم اهدای هدایای نوروزی به ایتام بی سرپرست می باشد. همان طور که پیش تر گفتیم شرکت مروارید زرین پارس سرپرستی تعدادی از ایتام بی سرپرست را بر عهده گرفته است. نکته ای که این عمل را زیباتر می کند این است که تمامی کارکنان شرکت مروارید زرین پارس در این امر خیرخواهانه و الهی شریک هستند .

نظرات کاربران