شرکت پخش مروارید زرین پارس نوشابه انرژی زا 500 میلی لیتری لمسر MZP

نوشابه انرژی زا 500 میلی لیتری

فرمولـه شده در معـتبرترین آزمایشگاه های آلمان نوشـــیدنـــی انرژی زای لمســر مطابـــق معتبرترین استانداردهــای بهداشتی جهان است.به عنوان یک نوشیدنی بـا کیفیت منبع غنی از ویتامین های گروه بی، ویــتامین سی، کافئین است که نیازهای روزانه بدن بـــه ویتامین ها و مــواد معدنی را برآورده می کند.آنچه نوشیدنی انرژی زای لـمسر را متفاوت می کنــد مزه بـــی نظیر آن اســت. این نوشیدنی مطابق سلیقه مردم خاورمیانه توسعه یافته، و اکنون به کشورهـای منطـقه صـادر مـی شـود.

  • توضیحات
  • تیزر ها
  • نظرات کاربران

فرمولـه شده در معـتبرترین آزمایشگاه های آلمان نوشـــیدنـــی انرژی زای لمســر مطابـــق معتبرترین استانداردهــای بهداشتی جهان است.به عنوان یک نوشیدنی بـا کیفیت منبع غنی از ویتامین های گروه بی، ویــتامین سی، کافئین است که نیازهای روزانه بدن بـــه ویتامین ها و مــواد معدنی را برآورده می کند.آنچه نوشیدنی انرژی زای لـمسر را متفاوت می کنــد مزه بـــی نظیر آن اســت. این نوشیدنی مطابق سلیقه مردم خاورمیانه توسعه یافته، و اکنون به کشورهـای منطـقه صـادر مـی شـود.