نواربهداشتي بالدار مشبک خيلي بزرگ 40 عدد پنبه ريز

نواربهداشتي بالدار مشبک خيلي بزرگ 40 عدد پنبه ريز

در طول زمان مصرف،قدرت جذب فوق العاده

 

  • توضیحات
  • تیزر ها
  • نظرات کاربران

مناسب برای کسانی که در طول دوره قاعدگی خونریزی شدیدی دارند ،لایه رویی مشبک،جلوگیری از برگشت مایع به لایه رویی،مناسب برای 3روزابتدایی قاعدگی،احساس خشکی،در طول زمان مصرف،قدرت جذب فوق العاده